FANDOM


Final Hour

Vayne - R - Giờ khắc cuối cùng

Khoảng cách: 0. 

Tiêu hao: 80 năng lượng.

Thời gian hồi: 110/95/80 giây. 

Thời gian hiệu lực: 8/10/12 giây.

Sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, Vayne rút cây cung to ra, tăng tốc độ truy đuổi và tàng hình trong 1 giây khi sử dụng Q- Nhào lộn.

Tăng thêm 30/50/70 sát thương vật lý, 60% tốc độ đánh, thời gian tàng hình 1 giây.

Lưu ý: Vayne hiện hình nếu làm bất cứ thứ gì ngoại trừ di chuyển.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên