FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục


“Khác biệt giữa đồ tể và bác sĩ phẫu thuật nằm ở sự chính xác.” - Camille Camille

Camille là một điệp viên vô cùng tinh nhuệ làm việc để duy trì trật tự quyền lực đã được thiết lập ở Piltover. Chính sự tận tụy với trách nhiệm đã khiến Bóng Thép biến đổi cơ thể thành một cỗ máy hextech tử thần. Khi theo dấu mục tiêu, Camille bình tĩnh, kiên trì, và chính xác đến đáng sợ.

Truyền Thuyết

Cắt Đứt Ràng Buộc

Camille là một điệp viên tinh nhuệ làm việc để duy trì trật tự quyền lực đã được thiết lập ở Piltover.

Cắt Đứt Ràng Buộc 1.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 2.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 3.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 4.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 5.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 6.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 7.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 8.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 9.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 10.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 11.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 12.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 13.jpg

Cắt Đứt Ràng Buộc 14.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên